10 juni 2020 door: T.Stegeman Zendmachtiging voor Borne Boeit

‘’RTV Borne voldeed en voldoet aan de eisen! Borne Boeit niet!’’

 

Met een nipte meerderheid, slechts één enkele stem, besloot de gemeenteraad om de website Borne Boeit aan te wijzen als het lokale medium voor de zendmachtiging. Er waren tien stemmen voor Borne Boeit en negen voor RTV Borne. Hiermee komt een einde aan een slepende situatie waarbij de inzet de zendmachtiging was. Het woord is nu aan het Commissariaat van de Media.

 

Veel waardering was er voor RTV Borne dat zich de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd als een lokale omroep met veel aandacht voor alle groeperingen. Met name het sociaal-maatschappelijke karakter sprak veel raadsleden aan. RTV Borne werkt samen met zo’n veertig vrijwilligers, waarvan velen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook met statushouders en met stagiaires. Het maken van een keus leidde bij veel fracties tot een ‘’duivels dilemma’’ of zelfs een onmogelijke keuze. Het liefst hadden velen gezien dat er toch een samenwerking mogelijk zou zijn. De  beide media vullen elkaar immers perfect aan. Dit plan werd echter vanaf het begin door Borne Boeit, dat uitsluitend een website beheert, uitgesloten. B. Slotman (CDA) formuleerde het als volgt: ‘’Wij houden vast aan RTV Borne. Deze omroep voldeed en voldoet aan de eisen, Borne Boeit niet. Bovendien is RTV Borne bereid om samen te werken, Borne Boeit niet!’’ Tom Verreussel en Mieke Visser spraken zich eveneens om die reden uit voor RTV Borne. Visser stelde zelfs voor om een mediabeleid op te zetten om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

 

Subsidie van 13 mille

 

RTV Borne beschikt al vijf jaar over de zendmachtiging, Borne Boeit heeft nooit eerder die intentie gehad. Veel raadsleden hadden het vermoeden dat het om de 13.000 euro ging die aan deze machtiging vastzit, voor RTV Borne de enige bron van inkomsten!

Bram Donkers (PvdA/Groen Links)hield nog een vurig pleidooi voor de omroep omdat ook de groep laaggeletterde inwoners bediend werden. Hij haalde hierbij de brief van oud-fractieleider Frans Edelijn aan. Zijn fractie was echter verdeeld, hetgeen ook bleek bij de stemming.

VVD-er Leo Graafhuis benadrukte nog eens dat zijn commissie, bestaande uit J.de Vries, B.Slotman en hijzelf tot de slotsom gekomen was dat er geen vertrouwen was in een samenwerking tussen RTV Borne en Borne Boeit. Henk vd Berg (Borne Nu) viel zijn wethouder niet af en koos voor Borne Boeit. Ook omdat veel jongeren dit medium volgen, ‘’een belangrijke doelgroep die nauwelijks nog tv kijkt of kranten leest.’’ GB’90 richtte zich op het commerciële belang van de website en sloot zich hierbij aan. Dit leverde na de stemming de uitslag 10 tegen 9 op. Voor stemden GB90, VVD, BorneNu en Jan de Vries van GL/PvdA. Tegen stemden de raadsleden van CDA, D66, Voor Borne, SP en Bram Donkers van GL/PvdA.

Deze uitslag is een advies en dat moet voor 8 juni bij het Commissariaat voor de Media binnen zijn. De zendmachtiging geldt voor de komende vijf jaar.

Mocht het commissariaat het advies overnemen, dan zal de teleurstelling bij RTV Borne groot zijn. Immers deze omroep mag dan geen gebruik meer maken van de zendmachtiging. Bovendien verliezen zij 13.000 euro. Het bedrag waarvan onder meer de huur van de studio in het Kulturhus bekostigd wordt.

 

Michel vd Voort, directeur bij RTV Borne, is erg teleurgesteld over het besluit van de gemeenteraad. De lokale omroep verliest immers haar inkomen en dan wordt het lastig! ‘’We hebben ons echter verbaasd over de enorme steun vanuit de bevolking. Zoveel positieve reacties, appjes en berichtjes, werkelijk hartverwarmend. Dat heeft ons en alle medewerkers ertoe aangezet om toch door te gaan en te zoeken naar middelen om de omroep overeind te houden.’’ Op 4 juli moet de etherzender echter uit gezet worden en mag er geen radio en tv gemaakt worden. Achter de schermen is men echter al druk bezig om een internetlicentie aan te vragen voor het radiowerk. ‘’Wat de televisie betreft, we zijn in overleg met 1Twente, ons samenwerkingsverband om door te gaan met Borne in Beeld, de uitzending die we elke dag maken! Nu nog de financiële kant. Misschien dat er vanuit de gemeente nog een potje is.’’

 

Bij Borne Boeit heerst een stemming van euforie. Bertil Meyer verklaart heel blij te zijn met de uitslag. ‘’We zijn dit traject vorig jaar heel weloverwogen ingegaan en zijn er klaar voor om onze website verder uit te breiden!’’ Dat men niet van plan is om dit op de manier van RTV Borne te doen, is duidelijk. ‘’We denken wel aan audio, video en podcasten, maar we gaan er onze eigen invulling aan geven. De komende tijd gaan we eerst bekijken waar  behoefte aan is en hoe we daar invulling aan kunnen geven. Er zijn ideeën en die moeten uitgewerkt worden.’’