10 juni 2020 door: T.Stegeman Bram Donkers verlaat gemeenteraad

‘’Ik kijk altijd vol trots naar het Dijkhuis!’’

 

door Annemarie Haak

 

Bram Donkers(73) neemt afscheid van de gemeenteraad. Na ruim dertig jaar hangt de sociaal democraat de pet aan de wilgen. Daarmee verdwijnt een markante persoonlijkheid uit de gemeenteraad. Een man die behoorlijk kritisch uit de hoek kon komen, maar daarentegen altijd constructief bezig wilde zijn.

 

Bram kreeg de politiek met de paplepel ingegoten. Met een vader die in de gemeenteraad zat en een broer die later ook wethouder werd. Toch bleef in eerste instantie de ambitie uit. ‘’Ik zag aan mijn vader hoeveel tijd er in dit werk ging zitten en dat weerhield me ervan!’’ , verklapt hij thuis aan de keukentafel. Hij koos voor een studie en een baan in het onderwijs. Maar kort nadat hij in Borne kwam wonen wist de top van de PvdA hem toch vinden. Het rommelde wat in het bestuur en men vroeg of hij geen interesse had. Na later bleek waren er meerdere mensen gevraagd en er kon een nieuw bestuur gevormd worden. Bram werd secretaris. ‘’Een leerzame tijd, vanuit die positie kreeg ik de mogelijkheid om de gemeenteraad te leren kennen, maar ook de gemeenschap van Borne.’’ Daarop volgenden een aantal jaren schaduwfractie tot hij  in 1996 een plek in de gemeenteraad kreeg. ‘’Ik had toen al zo’n acht jaar meegelopen en veel kennis en ervaring opgedaan’’. De PvdA was in die tijd een grote partij met zes zetels. Freke van der Woord werd wethouder. Toen er echter na de verkiezingen van 1998 gedoe ontstond over de verdeling van de portefeuilles kwam Donkers in beeld. De PvdA wethouder kreeg onder meer sociale zaken en cultuur toebedeeld en dat zag Freke niet zitten. Bram besloot na veel wikken wen wegen zijn baan bij de SLO op te zeggen en zitting te nemen in het College.I ‘’Een enorme omschakeling. Van het werken met veel collega’s ging ik terug naar een college van vier personen.’’ Bovendien speelde destijds de herindeling. Borne zou samen moeten gaan met Hengelo, maar er was veel weerstand vanuit de bevolking. De sociaal democraat zag wel voordelen in een fusie, maar uiteindelijk bleef Borne toch zelfstandig. ‘’Dat betekende wel dat er veel zaken op het bordje van een paar mensen terecht kwamen. Dat resulteerde uiteindelijk in het uitbesteden van bepaalde taken zoals de sociale sector en de jeugdzorg. Door samen te werken met andere gemeentes kun je taken verdelen.’’  Grote projecten stonden er in die periode ook op stapel. De bouw van het nieuwe Dijkhuis en het Kulturhus. Initiatieven die ontzettend veel energie, tijd, geld en inzet hebben gekost. ‘’Maar als ik nu door het centrum fiets, kijk ik altijd vol trots naar het Dijkhuis waar zoveel verschillende mensen bij elkaar wonen en waar  zo’n geweldige sfeer heerst!’’

 

Groot respect voor eenmansfracties

 

De laatste zes jaren was Donkers alleen lid van de gemeenteraad. ‘’Van lid van een van de grootste partijen keerde ik na een periode in het onderwijs als eenmansfractie weer terug als de kleinste partij! Ik ben altijd nog heel blij dat ik in die jaren geen baan ernaast had, want dat is bijna niet te doen. Ik heb groot respect voor mensen die dat wel doen!’’ Om toch zijn mening te ventileren koos hij voor de stille diplomatie, meedenken met andere partijen en proberen invloed uit te oefenen. Samenwerken werd de slogan. Ook met Groen Links. Door deze fusie kreeg de partij twee zetels. ‘’Dit bracht ons echter wel in een andere positie binnen de gemeenteraad. Wij zijn dikwijls de beslissende factor als het op een stemming uitdraait. Dat hebben we onlangs gemerkt in het debat over de zendmachtiging. Ik vind dat een lokale omroep als RTV Borne, die met slechts weinig middelen zo goed voor de dag komt, onder cultuur valt en gesteund moet worden.” Jan de Vries had echter een andere mening en stemde voor Borne Boeit. ‘’Je hoeft het als fractie niet met elkaar eens te zijn, we hebben van te voren een stevig gesprek gehad, maar bleven beiden op ons standpunt staan. Er is geen rancune.’’

Bram Donkers wordt opgevolgd door Marja Zandjans. Zij behaalde tijdens de laatste verkiezingen veel voorkeursstemmen. ‘’Ik heb altijd met heel veel plezier het raadswerk gedaan. Constructief werken is mijn insteek, proberen er samen iets moois van te maken.’’ In dat opzicht mist hij wel eens de continuïteit binnen de fracties. ‘’Er liggen zware taken op de schouders van gemeenteraadsleden, dat vergt veel verdieping en stukken lezen. Ervaring en kennis zijn dan onontbeerlijk!’’ Wat dat betreft mag de partij altijd een beroep op hem doen.