7 juli 2020 door: T.Stegeman Gedecoreerden ontvangen hun lintje

Op 24 april werden ze door een op de bakfiets door Borne rijdende burgemeester Jan Pierik al met een bloemetje verrast en op de hoogte gesteld dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagt hem of haar op te nemen in de Orde van Oranje Nassau. Negen Bornenaren die werden geëerd voor hun bijdragen aan de Bornse gemeenschap. Door de coronacrisis moest het daar voorlopig bij blijven en zouden zij hun lintje verderop in het jaar ontvangen. Donderdag was het zover en werden ze in het Kulturhus ontvangen om hun lintje opgespeld te krijgen. Acht leden in de Orde van Oranje Nassau, Tonny Wolbers, Gerard Welberg, Harry Baartman, Gerarda Welberg-Pierik, Jan Snieders, Frans ten Tusscher, Annemarie Haak-Beune, René Morshuis, en één Officier in de Orde van Oranje Nassau, Piet Dijkstra. Het werd een goed georganiseerde en gezellige bijeenkomst. Burgemeester Pierik liet van iedere gedecoreerde het filmpje zien dat gemaakt tijdens zijn bakfiets. Hij had voor elke gedecoreerde een persoonlijk woordje over de verdienste die zij of hij voor de Bornse gemeenschap heeft gehad of nog heeft.

Voor een uitgebreide fotoreportage: facebook.com/bornsecourant