24 september 2020 door: T.Stegeman Vredeswandeling voor jongeren-app

door Annemarie Haak

 

Geld inzamelen voor het bouwen van een app, die onder meer jongeren ondersteunt hun inspiratie te gebruiken om samen te bouwen aan een prachtige toekomst. Dat is het doel dat Raymond Niemeyer zichzelf gesteld heeft. Om dit doel te bereiken doet hij zelf mee maar roept ook anderen op om mee te doen aan een wandeling die op 21 september van start gaat. Lopen van het Vredespaleis in Den Haag naar de Wereldvredesvlam in de Wonne in Enschede. Een loop van zo’n 270km die in zijn geheel maar ook in gedeeltes afgelegd kan worden.

 

Als therapeut, werkzaam in de natuurgeneeskunde ziet Raymond het veelvuldig gebeuren: Jongeren tussen de 15 en 27 jaar die kampen met burn-out klachten of geen zelfvertrouwen hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat 80% zich onzeker voelt. Dan klopt er iets niet naar zijn mening. ‘’Vaak ligt de oorzaak in het feit dat jongeren niet goed in hun vel zitten, in hun studie of opleiding geen voldoening vinden. Geen vertrouwen hebben in de toekomst of zich niet begrepen voelen’’, legt Niemeyer uit. Om deze groep te helpen en te ondersteunen zou een app een uitkomst kunnen zijn, jongeren zijn immers veel tijd met hun mobieltje bezig. ‘’Met deze app kunnen jongeren elkaar vinden, versterken, op een positieve manier aanvullen. Kortom op deze manier kunnen ze hun eigen kwaliteiten ontdekken en beter benutten!’’ Jongeren met dezelfde inspiraties zouden elkaar kunnen vinden. Volgens de therapeut bevinden veel jongelui zich in de afwachtstand zoals hij het noemt. ‘’De volwassene beslist en de jongere volgt, zonder zelf enige inbreng te hebben. Zonder zich af te vragen of hij/zij daar gelukkig van wordt.’’ Dat kan anders en daar zou een app mee kunnen helpen, omdat jongeren elkaar daar treffen. ‘’Door er samen over te praten, wordt je gesterkt en zou je tevens een betere keus kunnen maken.’’

 

Wandelen en praten

 

De vredeswandeling staat op de rol voor 21 september. Heel toevallig ook de geboortedag van Ghandi, de grote vredesactivist, die veel van dit soort marsen gelopen heeft. In twaalf dagen moet de Wonne in Enschede bereikt worden. Deelnemers kunnen de hele mars afleggen, maar er kan ook een deel gelopen worden. ‘’We starten met een kleine groep, maar het zou mooi zijn dat deze groep steeds groter wordt naarmate we dichter bij huis zijn!’’ Onderweg kan er over allerlei thema’s gesproken en gedebatteerd worden. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren, maar er kunnen ook donaties gedaan worden. Er is inmiddels een website in de lucht, www.whatdoyoudo.eu waar veel informatie gevonden kan worden en waar belangstellenden zich kunnen aanmelden. Marielle van den Hoek heeft zich al aangemeld en is helemaal enthousiast over het idee. ‘’Het is natuurlijk een heel eind, maar gemiddeld 22,5 km per dag moet eigenlijk wel te doen zijn.’’ De deelnemers zijn tijdens de loop te volgen op Instagram, Facebook en You Tube.

Niemeyer is sinds een paar weken heel actief bezig om dit evenement op te zetten en kreeg inmiddels al heel veel respons. ‘’Het probleem blijkt heel herkenbaar te zijn. Jongeren hebben soms geweldige ideeën, maar lopen vervolgens tegen muren aan en haken dan af. Raken veelal  gefrustreerd met alle gevolgen van dien. Als ze met deze app meer medestanders zouden kunnen vinden, kan dit alleen maar stimulerend werken!’’ Er heeft zich inmiddels al iemand gemeld die de app wil ontwikkelen. Mochten de plannen doorgaan, dan zou deze app al in januari klaar kunnen zijn.