4 november 2020 door: T.Stegeman Verloren maar niet verslagen Mossel blijft alert bij bouw mestinstallatie

Door Annemarie Haak

 

Bijna veertig jaar streed hij samen met zijn stichting voor het behoud van de Elhorst Vloedbeld, maar afgelopen week gaf de Raad van State groen licht aan Twence waarmee de plannen voor de bouw van een mestverwerker door kunnen gaan. Ed Mossel heeft verloren, hij had er al rekening mee gehouden. Vooral het buitenspel zetten van de gemeente Borne speelde daarbij een rol.

Al sinds 2014 heeft Twence de plannen gelanceerd voor het bouwen van een mestverwerker. Zeer tegen de zin van de St. Behoud Elhorst Vloedbeld, de inwoners van Zenderen en het gemeentebestuur van Borne. In eerste instantie hadden de tegenstanders de Raad van State op hun hand, die zette er in 2017 een streep door, maar de provincie Overijssel zag het nut van een mestverwerker wel. Door Twence een omgevingsvergunning te verlenen, werd de gemeente Borne buiten spel gezet en zouden de plannen alsnog door kunnen gaan. Dit besluit resulteerde uiteindelijk in een nieuwe rechtszaak tegen deze uitspraak. De Raad van State erkende,  in een vijf uur durende zitting, dat de provincie een fout heeft gemaakt, maar omdat deze misstap inmiddels is hersteld, werd deze fout door de vingers gezien. Ook de alternatieve locaties voor het bouwen van een mestinstallatie kregen geen gehoor. Twence heeft immers al een locatie aan de Almelosestraat en deze is goed te gebruiken volgens de Raad van State.

 

Veertig jarige oorlog is nog niet ten einde

 

Ed Mossel vindt het maar een vreemde gang van zaken. ‘’Er worden zomaar argumenten ongegrond verklaard en fouten door de vingers gezien. Ik snap dat Twence haast heeft, want er staat een subsidie van 21 miljoen klaar, die voor een bepaalde datum gebruikt moet zijn. Niet voor niets hebben ze meerdere keren aangedrongen op een uitspraak!’’ Hij vindt het bovendien erg vreemd dat de Raad van State geen oog heeft voor de verkeersproblematiek. Als straks de mestinstallatie in werking is gesteld, dan zullen er zo’n 12.000 vrachtwagens naar binnen rijden. En nog eens 7000 voor de vuilstort. ‘’Als die allemaal door Zenderen moeten? De Hoofdstraat slibt dicht. Het zit nu allemaal al vast tijdens de spits!’’

Mossel begon zijn strijd in 1981 toen er plannen werden gepresenteerd voor een vuilstort op de Elhorst Vloedbeld dat toen nog een natuurgebied was.  Samen met medestrijders werd de stichting Behoud Elhorst Vloedbeld opgericht. Er werd een felle strijd gevoerd, maar uiteindelijk gingen de plannen wel door en werd de vuilstort in 1994 geopend. ‘’Het wrange is dat de locatie toen eigenlijk niet meer nodig was. In 2000 werd de vuilstort alweer gesloten, hoewel het aantal kilo’s dat hier gestort mocht worden, al een aantal keren bijgesteld was. Nu vrees ik het zelfde. Is die mestinstallatie wel echt nodig?? Met de stikstofmaatregelen wordt het aantal veehouders gereduceerd. Financiers hebben Twence geld toegezegd onder voorwaarde dat 80% van de contracten met boerenbedrijven die hun mest willen storten binnen zou zijn. Dat is nog helemaal niet het geval. En de tijd dringt!’’

 

Verkeersveiligheid in het geding

 

Twence heeft nu de opdracht om het bestaande complex aan te passen zodat de mestinstallatie in mei 2022 in gebruik genomen kan worden.

Mossel en de zijnen blijven echter alert. ‘’We accepteren deze uitspraak, het is niet anders. We hebben de toezegging dat de vrachtwagens Zenderen zouden mijden, we zullen zien, als omwonende ben ik dubbel gefocust op deze ontwikkeling. We hadden gehoopt dat de verbindingsweg met dit besluit versneld aangelegd zou worden, maar ook dat is niet het geval. Dat duurt zeker nog vijf tot zeven jaar. Intussen moeten we leven met deze toename van vrachtwagens. Het wordt er niet veiliger op!’’