29 december 2020 door: T.Stegeman 40 jaar Boornse Noabers

De Boornse Noabers bestaan dit jaar, 2020, 40 jaar.

In 1980 constateerden een aantal bekende Bornenaren dat bijna alle culturele bijeenkomsten in Borne waren verdwenen. Daar moest volgens hun wat aan gedaan worden en zij besloten daartoe een Contactgroep op te richten die als taak kreeg oude bijeenkomsten weer nieuw leven in te blazen en nieuwe bijeenkomsten te bedenken.

Zo werd de, in het verleden, bekende “Kermisaomd” op de dinsdagavond van de jaarlijkse kermis weer georganiseerd bij Hotel De Ster. Een paar jaar daarna werd de “Niejjoarsvesite” geintroduceerd en die vond de eerste jaren plaats in Hotel-Restaurant ’t Schip.

Na enige jaren verdween de Kermisaomd weer, maar de Niejjoarsvesite werd een groot succes.

In de jaren ’90 ging de Niejjoasvesite naar de De Bijenkof, het culturele centrum van Borne.

Toen begin 2000 werd besloten om de Bijenkorf af te breken en daar een nieuw Kultuurcentrum te bouwen moesten de Boornse Noabers een aantal jaren uitwijken.

Men vond onderdak in de Stefanshof, maar daar was de plaatsruimte voor de bezoekers te beperkt zodat men van 1 avond naar 2 avonden ging.

Toen in 2005 het Nieuwe Kulturhus klaar was werd daar de Niejjoarsvesite ten tonele gebracht. De animo van de Bornse bevolking voor de Niejjoarsvesite werd steeds groter zodat de Boornse Noabers besloten om 3 voorstellingen te geven en wel op de Vrijdag- en Zaterdag-avond en op de Zondagmiddag. Jaar in jaar uit waren alle 3 voorstellingen uitverkocht.

In 2016 besloten de Boornse Noabers een aantal zaken te wijzigen.

De Niejjoarsvesite die altijd half januari plaatsvond verdween en daarvoor in de plaats kwam de Veurjoarsvesite in het eerste weekend van Maart. Daarnaast werd besloten om de voorstelling om de 2 jaar te doen. De eerste Veurjoarsvesite was dan ook in 2018 en de tweede in 2020.

In februari 2020 kregen wij te maken met het Corona-virus dat toen ook in Nederland de kop op stak. De Boornse Noabers hadden geluk dat in het eerste weekend van Maart de Veurjoarsvesite nog door kon gaan. Een paar dagen daarna kreeg Nederland met Lockdown-toestanden te maken.

De Boornse Noabers hadden, naast de Veurjoarsvesite, nog graag meerdere zaken willen doen in 2020, het jaar van het 40-jarig jubileum, maar door het voortwoekeren van het Corona-virus was dat niet mogelijk.

Toch hebben wij op de valreep van 2020 nog iets kunnen doen.

In de 40 jaar van de Boornse Noabers zijn bijna alle voorstellingen op beeld vastgelegd.

De kwaliteit van de eerste banden in de 80-er jaren worden steeds slechter.

Wij hebben toen onderzocht of wij al het beeld-materiaal van die 40 jaar niet zouden kunnen digitaliseren en op 1 USB-stick vast zouden kunnen leggen. Wij kwamen toen terecht bij Ronnie Filart die al vanaf 2003 jaarlijks de Niejjiarsvesite en nu de Veurjoarsvesite op beeld en met geluid vastlegt.

Een aantal jaren terug heeft Ronnie Filart een eigen bedrijf opgericht onder de naam “Filmart”. Naast het opnemen van “gebeurtenissen” is dit bedrijf ook gespecialiseerd in het digitaliseren van oud-beeldmateriaal.

Filmart heeft dan ook alle beschikbare banden van de Boornse Noabers gedigitaliseerd en op 1 USB-stick gezet. De USB-stick bevat ongeveer 110 uur aan beelden van voorstellingen van de Boornse Noabers vanaf 1980 tot 2020, waarbij van de begin-jaren niet van ieder jaar materiaal aanwezig was. Voor liefhebbers van de Boornse Noabers een uniek “document”.

Deze USB-stick is nu beschikbaar en ook te koop voor geinteresseerden.

De prijs van de USB-stick is 25 Euro tot eind 2020.

Daarna wordt de prijs 35 Euro.

 

De USB-stick kan besteld worden bij:

Filmart Media Faciliteiten

Fagot 11

7651HC Tubbergen

Tel: 06-51065177

Email: info@filmart.nl

 

De USB-stick kan ook via de Boornse Noabers besteld worden, en wel bij:

Freek Lindenhovius

Tel: 074-2661015

Email: freeklindenhovius@gmail.com