10 februari 2021 door: T.Stegeman Basisscholen nemen geen risico

door Annemarie Haak

 

De melding kwam als donderslag bij heldere hemel. De basisscholen bleven dicht afgelopen maandag. De stichting Brigantijn waaronder alle Bornse scholen vallen, heeft dit besluit zondagavond genomen. Ralf Dwars, algemeen directeur, hield zich daarmee aan het advies dat gegeven werd. ‘’’s Nachts gold code rood maar in de ochtend was nog steeds code oranje van kracht en dat betekent kans op gladheid. Dit brengt teveel risico’s met zich mee en dat willen we onze kinderen niet aandoen.’’ Dit betekende dat de schooldeuren dicht bleven en er ook geen opvang was. Het besluit is genomen in overleg met andere schoolbesturen. Eerder had het speciaal onderwijs al aangegeven haar deuren te sluiten. Taxibedrijven vonden  het onverantwoord om hun chauffeurs de weg op te sturen en kinderen te vervoeren.

 

Het zou de eerste schooldag worden voor het basisonderwijs nadat de kinderen een lange periode thuis onderwijs hadden gevolgd. ‘’We hadden ons goed voorbereid, de protocollen van het RIVM opgevolgd en verheugden ons op het weerzien met de kinderen.’’ Dat betekent afstand houden, verplichte looproutes, zoveel mogelijk werken in kleine groepjes en contacten vermijden. ‘’Het is uiteraard onmogelijk om elk contact te vermijden, we hebben wel te maken met kinderen! Maar waar het wel kan, moet het. We hebben met de leerkrachten afgesproken dat we dit genuanceerd bekijken. Dit heeft ook te maken met het schoolgebouw. Een kleine school beschikt nu eenmaal over veel minder ruimte dan een grote. Waar het kan moeten we het doen! Het gaat om de reisbewegingen.’’

Datzelfde geldt ook voor de pauzes. Er zijn scholen die de pauzes verdelen waardoor er minder kinderen tegelijkertijd op het plein zijn. Ook hier geldt de regel: Als het kan doen!

Sporten is eveneens een punt van aandacht. Voor scholen die een eigen sporthal tot hun beschikking hebben, is dit geen probleem. ‘’Scholen die met de bus naar de sporthal moeten, kunnen zich afvragen of dit wel zonder risico is. Kinderen zitten immers dicht op elkaar in de bus en bovendien wordt er steeds gewisseld. Het is aan de scholen zelf of ze dit willen.’’

In principe gaat de algemeen directeur ervan uit dat alle kinderen weer gewoon naar school komen als dat kan. ‘’Met ouders die daar problemen mee hebben gaan we in gesprek, er kunnen immers persoonlijke omstandigheden zijn.