18 februari 2021 door: T.Stegeman Ook jonge kinderen kennen moeilijke periodes

Op tijd signaleren voorkomt erger

 

door Annemarie Haak

 

Je kind vertoont opvallend gedrag, zit niet lekker in zijn vel, heeft veel boosheid in zich, vertoont onverklaarbare driftbuien of wordt gepest. Zichtbare problemen waar je als ouder moeilijk de vinger op kunt leggen. Kindercoach Henriette Dijkstra maakt het vaak mee in haar praktijk, vooral nu in de coronatijd. In de gesprekken die ze heeft met kinderen is al vrij snel duidelijk waar de schoen wringt. In veel gevallen kan er een oplossing gevonden worden. De pedagoge is reeds 35 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest als leerkracht, ib-er, remedial teacher en locatieleider. Bovendien  heeft ze een studie pedagogiek afgerond. Ze beschikt dus over een behoorlijke ervaring mag je wel zeggen. ‘’Ik zie mezelf niet als psycholoog, maar richt me puur op het welbevinden van kinderen.  Zo werken we o.a. aan het ontdekken van talenten en het versterken van positieve gedachten dus oplossingsgericht, positief en effectief.

 

Henriette heeft haar praktijk aan huis en gebruikt tijdens de sessies veel spelmateriaal. Op die manier en door de gesprekken probeert ze  de oorzaak te achterhalen van de problematiek en kan er gewerkt worden aan een oplossing. ‘’De gesprekken die ik heb met de kinderen zijn wel vertrouwelijk!’’ benadrukt ze. ‘’Alleen met goedkeuring van het kind, bespreek ik ze met de ouders. Het gaat in dit geval om het kind!’’

Is het noodzakelijk om ook de ouders te betrekken in het proces, dan moet er een andere aanpak gekozen worden: Opvoedcoaching. Dan worden de ouders meegenomen in het proces en gaat het niet alleen om de problemen van het kind. ‘’Zijn er problemen thuis dan heeft dit zijn weerslag op de kinderen. Zodra we het probleem helder hebben kan er gewerkt worden aan een oplossing!’’ . Ouders kunnen bij mij terecht met opvoedvragen en tips bij de ondersteuning in de ontwikkeling van hun kind.

 

Als derde item biedt de coach Henriette een traject ‘’Ik leer leren aan’’. Met name nu in de coronatijd merkt ze dat veel kinderen moeite hebben met leren leren en  het plannen van hun huiswerk. ‘’Het lijkt zo simpel, maar sommige kinderen weten niet hoe ze deze taak aan moeten pakken.  Hoe leer je onder meer een toets? Veel brugklasleerlingen zitten met hetzelfde probleem. Door deze kinderen te leren hoe ze moeten plannen, neem je veel stress weg. Het aanleren van een bepaalde leerstrategie kan uitkomst bieden, maar dat moet geoefend worden.  Kinderen met een faalangst kunnen hier veel baat bij hebben!’’

Op haar website geeft Henriette Dijkstra veel informatie over haar manier van werken. Belangstellenden kunnen aanklikken op: kracht-in-balans.nl