13 april 2021 door: T.Stegeman Zo gaat de vaccinatie in zijn werk

De komende weken wordt er gevaccineerd door de Bornse huisartsen. Hieronder staat hoe dat in zijn werk gaat:

 

Er zijn drie groepen mensen die voor volgende week een uitnodiging hebben gekregen voor een prik van de huisarts. Voor hen is alleen het AstraZenica vaccin beschikbaar; er kan niet gekozen worden voor een ander vaccin.

Alle mensen die geboren zijn in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 (60 t/m 64 jarigen)

Mensen tussen 60 en 75 jaar met overgewicht (BMI > 40)

Thuiswonenden met het syndroom van Down tussen 60 en 75 jaar

 

Organisatie

Bovengenoemde groepen zullen de uitnodiging vóór 10 april ontvangen. De vaccinaties zullen tijdens/naast de gewone spreekuren plaatsvinden. Daarnaast moeten we ons houden aan de corona-maatregelen (onder andere 1.5 meter afstand) en zal een patiënt na de vaccinatie 15 minuten moeten wachten. U kunt zich voorstellen dat dit behoorlijk wat organisatie met zich meebrengt. Daarom is het vrijwel onmogelijk om te schuiven in de afspraaktijd of -dag. Ook is het om deze reden niet mogelijk om u tijdens een consult de prik al te geven. Wij verzoeken u alleen om zeer dringende redenen de afspraak te verzetten.

Wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 10 april nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. Voor al deze groepen wordt het vaccin veilig geacht, we hopen dan ook op een hoge opkomst.

Verder komen ook de niet-mobiele thuiswonenden (ouderen voor wie het onmogelijk was om voor een vaccinatie naar de GGD-locatie te gaan) in aanmerking voor een AstraZenica vaccinatie. Zij zullen, voor zover zij bekend zijn bij de huisarts, door de huisarts benaderd worden voor een afspraak.

Een zeer kleine groep mensen onder de 60 jaar (met een BMI > 40 of met het syndroom van Down) zouden ook een AstraZenica vaccinatie krijgen. Inmiddels is duidelijk geworden dat AstraZenica uit voorzorg beter niet aan mensen onder de 60 jaar gegeven kan worden. Bent u onder de 60 jaar en heeft u toch een uitnodiging ontvangen, dan verzoeken wij u om niet te komen.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit zorgvuldig en op korte termijn kan plaatsvinden, naast de zorg voor alle andere patiënten. Het kan voorkomen dat u, ondanks onze inzet, langer moet wachten dan gebruikelijk, zowel aan de telefoon of voor een consult. Wij vragen om uw begrip hiervoor."

Voor meer informatie over wanneer u aan de beurt bent raadpleeg www.rijksoverheid/onderwerpen/coronaviris-vaccinatie