20 april 2021 door: T.Stegeman Hoe nu verder met het Wooldrik? Zwembad blijft voorlopig dicht

Door Annemarie Haak

 

De werkzaamheden aan het zwembad waren nog maar net afgerond of er vond een behoorlijke lekkage plaats. De luchtleiding was gesprongen waardoor de druk niet meer geregeld kon worden en het water van het recreatiebad ongestoord in de kelder kon stromen. In de machinekamer stond het water tot 1.80m hoog. Dit betekende een behoorlijke schadepost. In het kader van de renovatie van het bad, was net het complete machinepark gecontroleerd en waren kwetsbare onderdelen vervangen. ‘’Dit is gewoon domme pech!’’, verklaart manager Tom ter Bruggen. ‘’Dit hadden we niet kunnen voorzien.’’ Het vervelende is echter dat de onderdelen moeilijk leverbaar zijn en dat het dus nog wel even zal duren voordat  de reparatie afgerond kan worden.  Het gevolg hiervan is, dat het bad niet gebruikt kan worden en dus gesloten blijft, ook voor de zwemlessen. ‘’We vinden dit allemaal heel erg vervelend maar het is niet anders. We moeten nog even geduld hebben.’’

Maar er kwam opeens een lichtpuntje. Vanuit het zwembad Vondersweide kwam de hulp. De kinderen die mochten afzwemmen hoeven niet te wachten op de reparatie, maar kunnen hun laatste zwemlessen in het Oldenzaalse bad afwerken. Dat begon zondagmorgen al met een proefrondje. Zo’n 120 kindertjes grepen deze uitgelezen kans om toch in het water te kunnen. Volgende week mogen ze voor hun diploma echt afzwemmen. Waarschijnlijk zal dat ook in de boeskoolstad plaatsvinden, want Ter Bruggen verwacht niet dat de onderdelen komende week al aankomen.

 

Hoe gaat fase twee eruit zien?

 

De opknapbeurt van het zwembad wordt de eerste fase genoemd van een serie maatregelen die het college voorstelt om het sportpark ’t Wooldrik weer helemaal up to date te maken.

Vanaf vandaag worden alle scenario’s bekeken en wordt er gewikt en gewogen wat wel en wat geen doorgang kan vinden. Het college heeft afgelopen december gevraagd om een onderzoek naar haalbare scenario’s. Dit is gebeurd door Advies- en managementbureau Firm.

Het masterplan, zoals dat in  2018 gepresenteerd werd, omvat drie fases, waarvan zoals gemeld de eerste nu is afgerond. Fase 3, het aanleggen van een schaatsbaan met multifunctioneel beweegpark is even in de pauzestand gezet.

 
Verschillende scenario’s mogelijk

 

Fase 2 waarmee nu gestart zou worden omvat onder meer een verbouwing aan de voorkant van ‘t Wooldrik. Een nieuwe entree met een open karakter, renovatie van sporthal 1, de bouw van een extra sporthal en een beachhal. De gymzaal verdwijnt dan. Op de bovenverdieping zouden ruimtes gecreëerd kunnen worden voor onder meer dans- en vechtsport, fysiotherapie, krachttraining, vergaderen, en kantoren.  In deze fase staat tevens de bouw van een nieuwe basisschool gepland, die de Oldhofschool en de Jan Ligthart moet vervangen, aangevuld met een kindcentrum. In deze fase wordt tevens de parkeerplaats meegenomen. Die zou vergroot moeten worden van het huidige 150 plekken naar 300. Een deel hiervan is langs de Bornerbroeksestraat gepland.  Als het plan helemaal uitgevoerd zou worden, gaat hier zo’n 18 miljoen euro gemoeid.

Reden om nog eens goed de plannen te bestuderen. Firm kwam met de volgende suggesties:

Scenario A: Alles wordt volgens plan uitgevoerd, dus zonder concessies.

Scenario B : Het bestaande plan maar dan in compactere vorm met behoud van alle functies en passend binnen het Masterplan, maar zonder anticipatie op toekomstige groei. Bovendien zou gekozen kunnen worden voor renovatie van de bestaande wedstrijdhal. Hier zou dan een nieuw ontwerp voor moeten komen.

Scenario C: Hierbij wordt geheel gekozen voor renovatie van het bestaande complex. Het kindcentrum (school met opvang) blijft wel gehandhaafd,  het zal echter niet meer gekoppeld worden aan de hal maar een vrijstaand gebouw worden, waardoor er weinig synergie ontstaat tussen sport en onderwijs. Bovendien is het complex dan minder toekomstbestendig.

Scenario D: Dit is het meest uitgeklede scenario  waarbij alleen de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden verricht worden aan het sportcomplex en men afziet van de bouw van een nieuwe school met opvang. In dit scenario zal gekeken moeten worden naar een alternatief voor de bouw van de nieuwe school. Hiervoor komt onder meer de huidige locatie van de Jan Ligthart in beeld.

 

Op verzoek van het college is ook onderzoek gedaan naar afschrijvingstermijnen voor het sportgedeelte van ’t Wooldrik. Hieruit is naar voren gekomen dat afschrijvingstermijnen van veertig jaar voor de te realiseren panden en vijftien jaar voor de installatie techniek  reëler zijn dan de beoogde vijftig en vijfentwintig jaar. Voor scholen worden al termijnen van veertig en vijftien jaren gehanteerd.  Het college gaat deze week aan de slag met de verschillende scenario’s en op 11 mei krijgt de raad te horen welke keuze gemaakt is. Van de raad wordt dan op 25 mei een besluit verwacht in de raadsvergadering.