29 april 2021 door: T.Stegeman De kogel is door de kerk Gemeentehuis verhuist naar Kulturhus

door Annemarie Haak

 

Tijdens de raadsvergadering werd de beslissing genomen, er kon 5,2 miljoen euro beschikbaar gesteld worden om de verhuizing naar het Kulturhus mogelijk te maken. Hiervoor worden aan de achterkant van het Kulturhus kantoren gebouwd en aan de voorkant de raadszaal. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in 2024 een feit zijn. Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer en heeft bovendien te kampen met achterstallig onderhoud. Het zou teveel gaan kosten om dit pand weer op te knappen. Het huidige gebouw zou na 33 jaar al technisch afgeschreven zijn. Dat wekte de verbazing van veel raadsleden, maar op de oorzaak wilde burgemeester Jan Pierik niet meer uitgebreid terugblikken. Wel verklaarde hij dat er een betere regie gevoerd moest gaan worden in de toekomst over het onderhoud.

 

2,1 miljoen restschuld

 

Desondanks ging de instemming niet zonder slag of stoot. Alleen het CDA ging direct akkoord, maar de overige partijen hadden zo hun twijfels of de synergie met het Kulturhus wel zo zou worden als beschreven in het plan. Men zou graag een uitgewerkt plan willen zien. Dit leidde uiteindelijk tot een motie waarin bepaald werd dat er meer duidelijkheid zou moeten komen.

Pierik benadrukte nog eens dat verhuizing de goedkoopste manier zou zijn, de jaarlijkse lasten zouden in ieder geval minder worden. Wat nog wel een moeilijk te verkroppen idee bleek, was het feit dat er van het oude gemeentehuis nog 2,1 miljoen moet worden afgeschreven.

 
Geldverslindende kolos

 

Dick van Leeuwen was ten tijde van de bouw van het huidige gemeentehuis projectleider bij Ahrend kantoorinrichting. Hij had destijds de opdracht het gebouw in te richten en heeft wel een idee hoe het zover is gekomen. ‘’Ik heb in mijn hele loopbaan nog nooit zoveel ondeskundigheid meegemaakt’’, verklaart hij tijdens het gesprek dat ik met hem had.  ‘’Doordat er destijds al zoveel fouten zijn gemaakt, moest het pand regelmatig verbouwd en aangepast worden. De architect wilde alles alleen bepalen, maar had het niet altijd bij het rechte eind. Die fouten kwamen pas later aan het licht.’’

Dat begon al bij de bouw van de sluis naar de villa Elisabeth. In eerste instantie zou de villa in gebruik blijven voor representatieve doeleinden en de sluis vormde de verbinding. Deze plannen gingen niet door en de sluis kon vrijwel ongebruikt weer gesloopt worden. In de kelder werd een drukkerij gevestigd, maar de goederenlift kwam niet zover. Zware vracht moest met de trap naar beneden gebracht worden. Dat werkte niet, dus moest er alsnog een talud aangelegd worden.  Allemaal extra kosten. ‘’Verder waren er ruimtes zonder een deur of deuren die de verkeerde kant op draaiden, er moesten speciale armaturen vervaardigd worden voor de verlichting, deuren ingekort worden omdat anders de vloerbedekking niet gelegd kon worden. En dan een belachelijk groot restaurant waar je niets mee doet!’’ En zo kan van Leeuwen nog wel even doorgaan. ‘’Het is een betonnen kolos, waar je amper veranderingen in kunt aanbrengen. Er is onnodig heel veel geld over de balk gesmeten. Ik hoop dat ze straks beter uitkijken en meer deskundigheid in huis halen om de verbouw bij het Kulturhus te begeleiden!’’